تماس با ما

آدرس ما

فروشگاه محصولات ارگانیک نَفَس
مشهد- دانشگاه فردوسی-جنب دانشکده علوم ریاضی-مقابل بانک تجارت
//شعبه2: انتهای رضوی 21- شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه فردوسی
شعبه 3 : مشهد، تقاطع خیام-سجاد، به طرف دستغیب سمت راست چهارمین مغازه، جنب املاک موسوی
تلفن
05137631815-09159218353

توضیحات
فروش محصولات ارگانیک، سالم، گیاهی و طبیعی
تماس با ما