حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران:

نفس به حفظ حریم خصوصی شما و قوانین آن پایبند می باشد و به هیچ عنوان اطلاعات شخصی شما را در اختیار اشخاص و افراد دیگر قرار نخواهد داد. شما می توانید در هر زمان از دریافت اطلاعات و ایمیل توسط این سایت انصراف دهید. ما زمانی خواهان ارسال ایمیل به شما می باشیم که شما نیز تمایل داشته باشید.

نفس اطلاعات شخصی بازدیدکنندگان را نمی فروشد و به اشتراک نمیگذارد

لطفا توجه داشته باشید ما اطلاعات شما را در پاسخ به درخواست یک احضاریه ,درخواست دادگاه یا یک فرایند قانونی و یا دفاع از حقوق قانونی خود در برابر ادعایی ممکن است به اشتراک بگذاریم.

اطلاعاتی که در مراحل ثبت نام در سایت از شما خواسته میشود صرفا جهت ارائه اخبار و اطلاعات مربوط به خدمات و محصولات ما به مشترکین مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ثبت نام کنندگان میتوانند دز هر زمانی حذف اطلاعات خود از بانک اطلاعات ما را درخواست نمایند و ما نیز خود را موظف به این کار میدانیم